Fra hammerwærk til industriområde


Omkring 1600 lod den danske konge og hertug af Slesvig Christian 4. opføre et hammerværk til metalforarbejdning ved Krusåen. De mange tilløb fra kilder og det stærke fald i den lille å var ideelt som drivkraft for hammerværkerne, der løb ved vandkraft. Havnebyen Flensborg lå nær ved, og med skib kunne der leveres råstoffer og de fremstillede varer fint transporteres videre. I Kobbermølle udviklede der sig et kobber- og messingværk, der omkring 1800 var det største industrianlæg i hertugdømmet Slesvig og et af de største i det danske kongerige. Det klarede sig igennem skiftet fra dansk til tysk administration og de to verdenskrige. Først i 1962 lukkedes „Crusauer Kupfer- und Messingfabrik“.

Home DK

KOBBERMØLLE INDUSTRIMUSEUM

DK HOME HISTORIE SAMLING INDUSTRIMUSEET

deutsch

dansk

INFO

kolofon