KOBBERMØLLE  INDUSTRIMUSEUM

KOLOFON

INDUSTRIEMUSEUM KUPFERMÜHLE gGMBH

Industriemuseum Kupfermühle / Kobbermølle Industrimuseum

Messinghof 3

D-24955 Harrislee

Telefon +49 (0)461 407 71 25

E-mail: museum@kabelmail.de

Internet: www.industriemuseum-kupfermuehle.de

Tegningsberettiget:

Forretningsfører (æreshverv): Svend Lykke Schmidt

Museumsinspektør:

Mag.art. Susanne Rudloff

Andelshavere:

Harreslev Kommune (Gemeinde Harrislee) (60%)

Foreningen „Industriemuseum Kupfermühle e.V.“ (20%)

Gisela und Bodo Daetz Stiftung Kupfermühle (20%)

Amtsgericht Flensburg:

HRB 7837 FL

Redaktion:

Ernst Widderich, Svend Lykke Schmidt, Susanne Rudloff

Fotos:

Susanne Rudloff; arkivfotos

Design:

Susanne Thum


Web Administrator :
Ernst Widderich

Det i 2009 grundlagte Museumsort Kupfermühle gGmbH (almennyttigt selskab med begrænset hæftelse) er ansvarlig

for museumsarbejdet i Industriemuseum Kupfermühle / Kobbermølle Industrimuseum

Nærværende hjemmeside er udformet med størst mulig omhu og opdateres med jævne mellemrum. Ikke des mindre kan der vedr.

de indeholdte oplysninger ikke gives nogen garanti for fejlfrihed, nøjagtighed eller fuldstændighed. Vi påtager os intet ansvar for

direkte eller indirekte skader, som følger af brugen af nærværende hjemmeside, og enhver hæftelse er udelukket.

Trods omhu ved udvælgelsen påtager vi os ingen hæftelse for indholdet af eksterne links. For indholdet af linksforbundne

hjemmesider tilhørende tredjemand er alene den pågældende ansvarlig.


KOLOFON

Tilbage

deutsch

dansk

Home DK