Scroll

Åbningstider
Mai-Oktober Mi.-So. 13-17 Uhr
November-April Sa.-So 13-17 Uhr

Grupper over 8 personer kan efter forudgående aftale besøge museet alle dage hele året.

Historie

Fra hammerværk til industriområde

Omkring 1600 lod den danske konge og hertug af Slesvig og Holsten Christian 4. opføre et hammerværk til metalforarbejdning ved Krusåen. De mange tilløb fra kilder og det stærke fald i den lille å var ideelt som drivkraft for hammerværkerne, der blev drevet ved vandkraft. Havnebyen Flensborg lå nær ved, og med skib kunne der leveres råstoffer og de fremstillede varer fint transporteres videre. I Kobbermølle udviklede der sig et kobber- og messingværk, der omkring 1800 var det største industrianlæg i hertugdømmet Slesvig og et af de største i det danske kongerige. Det klarede sig igennem skiftet fra dansk til tysk administration og de to verdenskrige. Først i 1962 lukkedes „Crusauer Kupfer- und Messingfabrik“.

 

Gamle Billeder

#
#
#
#
#
#
#
#